Březen 2011

Special A online cz

30. března 2011 v 17:49

začala som pozerat mo fajn anime tu je:


Special A - 1.díl + CZ titulky - online

Special A - 2.díl + CZ titulky - online

Special A - 3.díl + CZ titulky - online

Special A - 4.díl + CZ titulky - online

Special A - 5.díl + CZ titulky - online

Special A - 6.díl + CZ titulky - online

Special A - 7.díl + CZ titulky - online

Special A - 8.díl + CZ titulky - online

Special A - 9.díl + CZ titulky - online

Special A - 10.díl + CZ titulky - online

Special A - 11.díl + CZ titulky - online

Special A - 12.díl + CZ titulky - online

Special A - 13.díl + CZ titulky - online

Special A - 14.díl + CZ titulky - online

Special A - 15.díl + CZ titulky - online

Special A - 16.díl + CZ titulky - online

Special A - 17.díl + CZ titulky - online

Special A - 18.díl + CZ titulky - online

Special A - 19.díl + CZ titulky - online

Special A - 20.díl + CZ titulky - online

Special A - 21.díl + CZ titulky - online

Special A - 22.díl + CZ titulky - online

Special A - 23.díl + CZ titulky - online

Special A - 24.díl + CZ titulky - online - The End


anime horoskop :D

30. března 2011 v 17:06 ostatné anime blbosti ^3^

ZNAMENÍ KRYSY

(1900,1912,1924,1936,1948,1960,1972,1984,1996,2008)
Krysa má šarm, neobyčejnou útočnost a bojechtivost. Na první pohled se přitom zdá být klidná, vyrovnaná a veselá. Nemylme se však. Za tím vším se skrývá neustálý vnitřní pohyb a záměrně pěstovaná agresivita. Většina Krys vytváří trvale zmatky a chaos, v maličkostech jsou tvrdohlavé. Milují společnost přátel a kochají se každým druhem klepů. Krysa ráda pomlouvá druhé, proto má většinou jen více známých než skutečných přátel. Někdy je Krysa až hazardním hráčem a velkým labužníkem, nerada by si dala něco ujít. Přitom je trvale posedlá panickým strachem, aby něco důležitého nepromeškala. Ačkoliv žije velmi intenzívně přítomností, stará se vytrvale a pečlivě i o dny stáří. Často i muž, ale především žena narozená v tomto znamení má sklon k tomu, že naplňuje své skříně neužitečnými zásobami, které však brzy bez jakýchkoliv rozpaků zase vyhodí nebo zničí. Často bere své poslední peníze a nakupuje zcela nerozvážně. Krysa má velký smysl pro fantazii a je i mnohdy nadaná velikou tvůrčí schopností. Ještě význačnější je u ní sklon ke kritice. Má k tomu talent přímo vrozený. U některých Krys se může tato vlastnost projevovat dokonce tak škodlivě, že pak zcela svévolně ničí své bližní a to s patřičnou dávkou škodolibosti. Krysa je často šosácká, leč počestná. Vyznačuje se schopností dovádět až do konce vše, co si předsevzala, a to dokonce i tehdy, když je věc již předem vyloženě odsouzena ke ztroskotání. Krysa se probíjí životem raději lstí než prací. V životě může dosáhnout úspěchu v obchodě, politice a uměleckých povoláních. Vedle labužnictví i ráda pije, se svým partnerem se nevyhýbá tvrdému alkoholu, je smyslná, ale také sentimentální.


ZNAMENÍ BÝKA

(1901,1913,1925,1937,1949,1961,1973,1985,1997,2009)
Býk je mlčenlivý, trpělivý a klidný. Těžkopádný a rezervovaný, vyrovnaný, metodický, přesný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky a inteligence. Má dar budit důvěru a to je hlavní důvod, proč se mu to daří. Je rozvážným typem, milujícím i v práci samotu. Býk je navzdory klidnému chování cholerikem. Jeho výlevy vzteku jsou sice velmi řídké, ale zato obzvlášť prudké. Není radno ho dráždit, mohl by se stát nebezpečným. Ačkoliv je všeobecně uzavřený, může být velice hovorný, jestliže to situace vyžaduje. Býk nenávidí vše moderní a novomódní. Je nesmírně pilný a schopný, ale ne vždy ho to dovede k blahobytu. Neměl by volit stresová zaměstnání, kde by přicházel v kontakt s úřady nebo lidmi vůbec. Nehodí se proto pro veřejnou službu. Také cestování mu nesvědčí, trpí tím jeho zdraví a rovnováha. Žena narozená ve znamení Býka lpí na svém domově a je nepřekonatelná hospodyně. Často je to také ona, kdo řídí lodičku rodiny vlastními vlnami života. Býk nebývá vždy bohužel dokonale pochopen svými spoluobčany a spolupracovníky. Tento nesmiřitelný paličák miluje svou ženu a je pyšný na svoje děti. Leč očekává slepou poslušnost a řídí vše s autoritou a veškerou přísností. Flirt stejně jako láska je pro něj jen láskyplný žert. Může být obětavý, něžný a smyslný, ale nikdy ne romantický.


ZNAMENÍ TYGRA

Rok tygra (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tygr je zpravidla velmi nedisciplinovaný šťoural. Je popudlivé povahy, těžko se přemáhá a podřizuje druhým, rád napadá lidi, stojící v pořadí nad ním. Je tesán z materiálu, z něhož se rodí vůdcové a revolucionáři. Bohužel nezasluhuje vždy takové důvěry, jaká mu bývá poskytována, ať jde již o obchody či výkon jiného povolání nebo politiku, lásku či dokonce válku. Na mnohé lidi ve svém okolí tím působí přímo neodolatelně. Neumí poslouchat, ale vyžaduje od svého okolí poslušnost téměř slepou, dokonce absolutní. Z obav před následky se mu téměř nikdo neodváží říci pravdu přímo do očí. Tygr vždy poněkud předbíhá svou dobu, pohrdá vžitými společenskými konvencemi. Přesto se může stát úspěšným důstojníkem, generálním ředitelem nebo pověstným gangsterem. Miluje každé povolání spojené s rizikem. Totéž platí i pro ženy narozené v jeho znamení. Jsou vždy první, pokud se jedná o nové neobyčejné ideje. Tygr nemá přímý zájem o peníze, ale i zde může docílit úspěchy. Tento otrlý bojovník je ale schopen velké lásky a je dokonce v těchto věcech velice citlivý. Žena narozená v tomto znamení se často pouští do četných dobrodružství, která ale jen zřídka dobře dopadnou. Tygr miluje život plný událostí, vášnivý a vzrušující. A tento život, tato láska k nebezpečí vedou pak k tomu, že stále vydává svůj život či existenci všanc. Proto umírají nepřirozenou, násilnou smrtí.ZNAMENÍ ZAJÍCE

(1903,1915,1927,1939,1951,1963,1975,1987,1999,2011)
Zajíc je většinou opatrný, rozumný, zádumčivý a zdrženlivý. Chce žít v pokoji a pohodlí a chránit svůj klidný život. Zajíc je nesmírně jemný tvor,sybolizuje půvab a laskavost. Má vybrané způsoby, zdravý úsudek a vztah ke kráse.Tento typ nemá rád spory a nenávidí boj o moc. Nicméně co Zajíci schází na ambicích a pohonné hmotě, vynahradí rozvojem své mysli, je odborníkem v docilování svých záměrů mírumilovně a bez zbytečné námahy. Vůči ostatním je snášenlivý, vnímavý a chápavý, takže chápe jejich skryté úmysly. Lidé mu důvěřují, protože má jistou auru klidu a dělá filozofický, laskavý a ujišťující dojem. Pod jeho zdánlivou družností se ale skrývá obrovská nesmělost, která je výsledkem přirozeného sklonu udržovat si odstup. Zajíc je poměrně snadno ovlivnitelný ostatními a je citlivější, než by se mohlo na první pohled zdát. Miluje svoji rodinu, domov a svůj soukromý život, které mu dodávají pocit bezpečí. Nemluví o nich příliš často a považuje je za soukromou záležitost. Úspěch v zaměstnání jej zajímá pouze tehdy, když mu zpohodlní život. O Zajíci se dá říci, že má jistý nos na obchody a dokáže využít vhodné příležitosti. Jeho dalším významným povahovým rysem je jistá neupřímnost. Dokáže předstírat hněv nebo lhát, když potřebuje o něčem zjistit pravdu. Obratně manipuluje ostatními a manévruje, aby dosáhl svého. V lásce je stabilní a stálý ,je to něžný, citlivý, romantický a věrný člověk. Stejně tak jako ve společenském životě, tak i v lásce nevyhledává dobrodružství nebo vášeň.


ZNAMENÍ DRAKA

(1904,1916,1928,1940,1964,1976,1988,2000,2012)
Drak oplývá silou, zdravím a energií. Je velmi otevřený, nikdy ne malicherný. Nenávidí pokrytectví a klepy a zpravidla nemá ani tu nejlepší diplomatickou obratnost. Je důvěřivý a nechá si vše namluvit. Jeho snaha po dokonalosti ho nutí stavět vysoké požadavky nejen na sebe a své spoluobčany, ale i na celé své okolí. Ale má skrupule. Je dráždivý, někdy popudlivý, tvrdohlavý a často říká věci, o nichž mnoho nepřemýšlí. Přesto je možno dát na jeho mínění, neboť má pro každého dobrou radu. Je prudký a schopen vznětu, dá se lehce strhnout, občas i ke zcela neuváženým nerozvážnostem, čímž však většinou škodí sám sobě. Drak je značně inteligentní, bystrý i v perspektivním uvažování, svéhlavý, houževnatý a velkorysý. Je velmi pyšný. Dovede být v každém povolání úspěšný zejména pro svoji logičnost. Jestliže se věnuje velké věci, dosáhne zpravidla cíle. Bohužel má i stejný úspěch, postaví-li sebe a veškerý svůj talent do služeb zla. Zkrátka je vždy vítězem. Pokud jde o lásku, je velmi mnoho milován, ač sám doopravdy miluje jen velmi zřídka. Nezná proto hoře lásky, své oběti nechává většinou zcela nelítostně v zoufalství. Drak září svou osobností, která je ale pouhou fasádou. Je to nádherný exemplář člověka, fantastického zvířete, které však podle libosti dští oheň, zlato nebo vodu, ale posléze, jako v pohádce, i sám často uhoří. V Asii je symbolem pozemského štěstí a nebes.


ZNAMENÍ HADA

Rok hada (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)
Had má ve většině zemí světa velmi špatnou pověst. Zato v zemích Asie je naproti tomu pro svou moudrost a ostrovtip velmi vážen a ceněn. Muž narozený v tomto znamení je citlivý a plný humoru. Žena je hezká a klestí si svou cestu životem, nezřídka svou přitažlivou krásou. Had je též trochu tlachavý. Přemýšlí velmi mnoho a hluboce, má bystrý rozum, často filozofuje, někdy je mudřec. Velmi vyvinutý instinkt mu často umožňuje se vyhnout nebezpečným a spletitým situacím, nacházet východiska tam, kde jiní jsou bezradní, a včas se protlačit k lidem nebo do míst jemu prospěšným. Spoléhá víc na své vlastní smysly, dojmy, pocity než na zkušenosti a rady druhých. Je velmi rozhodný a sebevědomý a nemůže snést, aby v nějaké situaci ztroskotal. Ač od přírody rozvážný, činí svá rozhodnutí rychle. Had je ochoten pomoci svým přátelům, ne penězi, ale radou i činem. Bohužel obtáčí lidi, kteří jsou mu zavázáni, že se sotva mohou hýbat. Sám však, protože je slizký a dokáže být lstivý, většině těch, jimž se chce vyhnout, snadno vyklouzne. Když miluje, pak oddaně, horkokrevně a žárlivě, i když jeho láska anebo láska jeho protějšku už dávno zanikla. Přilne tak ke svému partnerovi, a to jen z rozmaru, že tomu pak nezůstává vůbec žádná možnost pohybu. To vede někdy k tomu, že Had anebo jeho partner se toho druhého zbavuje násilným činem. Had je lovec, především muž, který má u žen veliké šance. Žena zrozená v tomto znamení vědoma si své přitažlivosti, si dá čas vyhlédnutou oběť před ovinutím zkoumat, o to je potom její připoutání silnější. Lidé zrození v Hadu komplikují svůj život mimomanželským laškováním. Udělali by dobře, kdyby svou lásku omezili pouze na vlastní rodinu.


ZNAMENÍ KONĚ


Kůň má dobrý vkus a je mnohostranný. Miluje přehlídky, koncerty a společenské i sportovní podniky. Stejně jako na dostizích i v životě snadno zdolává většinu překážek anebo je velmi obratně a nepozorovaně obchází. I ve sportu je úspěšný. Kůň dovede všestranně lichotit a získávat tak přívržence a obdivovatele. Umí zajímavě hovořit o všem možném a je tím sympatický. Rád řeční. V politice má Kůň často úspěch, neboť umí vést a ovlivňovat davy. Je čistého ducha. Ví předem, co lidé chtějí slyšet a říkat, neboť se na to dokáže pilně připravit. Kůň je spíše obratný než inteligentní, ale právě proto, že to ví, snaží se navenek vystupovat o to jistěji. Je velmi horkokrevný, vášnivý, ctižádostivý a egoistický. Lehce ztrácí trpělivost. Jedná směle, nedá nic na rady druhých lidí. Kdo mu stojí v cestě, toho prostě ušlape. Tím se často připravuje o ovoce svého mnohostranného talentu a to někdy v celém svém okolí, takže ztrácí přívržence a obdivovatele i dobré spolupracovníky. Kůň je velmi pilný a umí zacházet s penězi. Je ale nestálý a mnohdy zanedbává, co již jednou sám začal. Ale brzy začne se stejnou chytrostí znovu. Je úspěšný v každém povolání, kde má co činit s lidmi a není odkázán sám na sebe. Druzí, pokud je nekope, na něj pracují obětavě. Žena narozená ve znamení Koně, zvláště obdařená hezkou tváří a postavou, dokáže uplatňováním svých vlastností dosáhnout téměř všech cílů, jež si vytyčí. Pro lásku Kůň obětuje vše. Zamilovaný je tak vášnivý, že zapomene na celý svět, povolání i rodinu tak při tom trestuhodně zanedbává. Proto tak často selhává v životě přes všechny své ostatní kvality.


ZNAMENÍ OVCE

Ovce si potrpí na elegantní zevnějšek a ráda se předvádí, je umělecky nadaná, miluje přírodu. Mohla by být nejšarmantnější bytostí, kdyby nebyla tak nestálá a pesimistická. Nikdy není spokojena se svým osudem a přivádí své spoluobčany až k zoufalství svými vrtochy. Své slabé stránky a vnitřní nejistoty zakrývá mečivou arogancí. Je dotěrná, aniž si toho byla vědoma. Je neovladatelná zmatkářka a nemá vůbec pojem o čase, má stálé zpoždění anebo na hodiny nehledí a žádá to od jiných i partnera, a tím je nesnesitelná. Přesto se umí zalíbit, je-li to v jejím zájmu. Ovce se přizpůsobuje s neobyčejnou lehkostí každému, i způsobu života, pokud to poskytuje aspoň to nejskrovnější bezpečí. Je ráda, když se o ní mluví a sama ráda radí. Ale nevzdá se svých věčných vytáček a žalostných litanií. Vydává se za skromnou a mírnou, ač je založena rozmarně a to hýří vtipem. Ovce se dá lehce připoutat, leč trhá sebou na provaze. Chová se, jako by osud nezávisel od ní samotné, ale na druhých. Ráda předstírá zvyk udílet rozkazy, ale ve skutečnosti je to ona sama, kdo je stvořen pro poslouchání. Je-li vedena dobře, může dosáhnout úspěchu a dokonce zazářit v kulturním povolání. Má vkus. Ovce touží žít v bezpečí, sní o bohatém sňatku, velkorysém příteli či výnosném džobu. Je tesána z materiálu kurtizán, parazitů, ale i velkých umělců.


ZNAMENÍ OPICE

Opice je potměšilý šibal, je často veselá, někdy má i esprit. Je prohnaná, ale družná a budí dojem, jako by se snášela se všemi zvířaty. To je ovšem pouze její taktika. Za ní obratně skrývá své zištné cíle, rafinovaně získává úsluhy a výhody, o něž jakoby vůbec nestojí a které přijímá jako samozřejmost. Je láskyplná a dokonce ochotná vždy nějak pomoci. Své nevalné mínění o druhých skrývá za svoji laskavost a vlídnost. Opice je inteligentní a intelektuální povahy, čte vše a velmi mnoho. Je kultivovaná, dokonce učená. Má výbornou paměť na detaily všeho, co viděla, slyšela a prožila. Je krajně vynalézavá a originální. Většinou sama řeší i ty nejobtížnější životní situace a problémy. Opice má zdravý lidský rozum a umí si nenapodobitelně získat své spoluobčany, dokonce i silného, houževnatého, obratného a odolného draka. Mohla by být nejideálnější sekretářkou. Opice se dokáže vymanit i z přitažlivosti Tygra, z něhož si nakonec dělá jen legraci. Opice má stěží skrupule. Nestydí se být nepoctivá, ani lhát, jestliže se to zdá pro její prospěch užitečné nebo nutné. Je lstivá, když má jistotu, že vyvázne bez nebezpeč. Ať dělá cokoliv nelze se na ni prostě zlobit. Má šarm a dokáže se zalíbit všem lidem. V lásce má Opice zřídkakdy štěstí. Velmi rychle vzplane, ale právě tak rychle opovrhne milovanou bytostí a najde si novou lásku. Ačkoliv je vášnivě založena, zchladne velice brzy, má přece kritický rozum. Ten ji nakonec uchrání zoufalství.

ZNAMENÍ PSA


Pes je uzavřený, bdělý, k neznámým a novým lidem vrcholně nedůvěřivý. Je krajně tvrdohlavý. Má sklon utápět se ve zcela nedůležitých drobnostech. Je trochu blazeovaný, ale jeho dobrý čich a kritický duch, jeho smysl pro směšné a jistá duševní velikost ho chrání před nejhorším. Povrchně pozorován, jeví se Pes chladnokrevným, ale tento dojem většinou klame. Je jenom velmi nejistý a bez ustání pochybuje o vlastních pocitech i pocitech ostatních. Přes tyto vady má Pes skutečně nejušlechtilejší vlastnosti lidské povahy. Je loajální, věrný, čestný, poctivý a vědom si svých povinností. Jako přítel je absolutně spolehlivý. Ve společnosti se pohybuje a vyjadřuje většinou nemotorně, vypráví banality. Zřídkakdy se skutečně zaskví, ale je inteligentní a pozorný posluchač, čímž získává oblibu a přátele. Dělá vše pro druhé, svou obětavostí, která jde až do sebezapření, se často poškozuje. Pes nevisí na penězích, je pokorný a velkorysý, materiální výhody ho nezajímají a snadno se jich zříká ve prospěch druhých. Pes, ať si zvolí jakékoliv povolání, věnuje se mu s idealismem a veškerou svou energií. Také v lásce je Pes otevřený, silný a zejména čestný. Má s ní ale velké trampoty.


ZNAMENÍ VEPŘE

Vepř je dobromyslný, galantní, kavalír, ochotný vždycky pomoci. Můžeme mu důvěřovat, on nás nikdy nezradí a ani se nikdy nepokusí, aby nás oklamal. Je naivní, důvěřivý a potřebný ochrany. Dá se lehce oklamat. Pak se snaží své vlastní neúspěchy a chyby druhých vesele a shovívavě omlouvat. Vepř je beznadějně upřímný, skoro až k vlastní sebezáhubě a neupřímnost svého okolí přijímá zaraženě. Jestliže někdy lže, pak jen v nejvyšší nouzi, aby se sám ochránil. Je inteligentní, ale není dost obratný ani zlomyslný. Ve společnosti je Vepř dobrým kamarádem, dokonce malým zhýralcem. Jeho touha po vědění je ohromná, čte všechno, co mu přijde do ruky. Jeví se velice vzdělaným, ale to je pouhé zdání, protože jeho znalosti bývají většinou povrchní. Za tichým zjevem Vepře se skrývá síla a často dokonce autorita. Ať již jsou jeho úkoly a povinnosti jakékoliv, koná je s neobyčejnou vehemencí. Jestliže se Vepř k něčemu či pro něco rozhodl, pak ho od toho nic na světě neodradí. K dosažení vytyčeného cíle vydá Vepř veškerou svoji energii. Vepř má jen velmi málo přátel, ale zato na celý život. Pro ně je ochoten podstoupit i neuvěřitelné oběti. Vepř může zastávat všechna povolání, je svědomitý a pilný. Na základě citů může být také velmi úspěšný na uměleckém poli. Vepř nachází vždy to, co potřebuje k životu. Dostane práci nebo peníze, aniž by se musel nějak zvlášť exponovat. Lidé mají často sklon využívat jeho naivity. To platí také pro jeho citový život. Bývá často klamán, podváděn, ale i milován. Jakmile se začne válet ve špíně, skončí špatně.

ZNAMENÍ KOHOUTA

Kohout je krajně dobrosrdečný, ale někdy i brutální a agresivní. Tím může lidi, kteří to nechápou, hluboce ranit a dotknout se jich. Kohout říká vždy, co si myslí, jak mu to projde hlavou, bez zastírání. Leč tato prostoduchost prozrazuje jeho egoismus. Pocity a názory druhých jsou mu zcela lhostejné. Přesto ale chce být Kohout vážen, ctěn a uznáván. Má například sklon k nápadnému oblékání, leč v jádru povahy je hluboce konzervativní. Domnívá se, že je vždy v právu, nikomu nedůvěřuje a spoléhá vždy jen na sebe. Kohout se může někdy zdát dobrodružný a opovážlivý, ale není tomu tak. Je vychloubačný a velice často se blýská příhodami, které sám prožil. To se mu daří ve větší společnosti lépe než v uzavřeném kruhu blízkých známých. Kohout je velice pilný. Chce dokázat vždy více, než na kolik jeho síly stačí, ale má důvod být pilný, protože peníze mu nepadají lehce do klína. Přesto se mu ale daří i v sebenevděčnějších záležitostech, z nichž dovede vždy vyzískat něco pro sebe. Kohout se hodí pro zemědělství a funkce související s lidmi. Protože Kohout je většinou marnotratný, ujde zpravidla jen o vlásek úpadku, případně totální finanční zkáze. Také v lásce se musí Kohout namáhat víc než jiní, aby dosáhl příchylnosti milovaného člověka. Často svého partnera podvádí. Ve své nevěře je však upřímný.

ZDOJ: welowemanga.blog.cz

ja som tyger a čo vy? ;)


diplomky pre mňa od ayame :3

29. března 2011 v 16:04 Diplomy

bola tak zlatá a urobila mi dva:sú obidve krásne díkki moc


diplom pre mna od Asuky

29. března 2011 v 15:33 Diplomy

díki je krásny:nya :3


diplom pre Asuky

28. března 2011 v 17:50 Diplomy

a máme dalšie sb a s ním prichádza aj nový diplom :D


dúfam že páči :3


diplom od chidori :3

28. března 2011 v 14:41 Diplomy

nya :3 je úžasný:


kujuuu mooooc :D


diplom od WeLoweAnime

27. března 2011 v 18:28 Diplomy

dakujem je moc pekný :)


tridenie SB!!!

27. března 2011 v 17:59

takže myslím že každý vie čo je to triedenie sb ,niektoré moje sb zrušili blog aleo sú velmi dlho neakrívni no takže ak chcete ostat sb napíšte len:

meno:

blog:


to je všetko dám vám taký týžden oki? dúfam že to všedci stihnú :D


K-On! obrázky

27. března 2011 v 17:48 ostatné anime blbosti ^3^

:)

wallpaper

a moja oblúbená postava:MIU:ImageAzusa-nakano.png

super anime ne? :D


K-On!! (2010) online cz

26. března 2011 v 18:21

toto len budem pozerat

K-On!!
Připravované (budoucí, zatím neexistující) díly


tie čo ešte neexistujú tal pohladám :D


K-On! (2009) online cz

26. března 2011 v 18:18

práve som začala pozerat velmi pekné anime tu ho máte online:

Speciály


diplom pre WeLoweAnime a chidori

26. března 2011 v 10:43 Diplomy

mám dalšie 2 SB tu sú diplomy:

WeLoweAnime:
chidori:

snad páči :)


Kanon (2006) online cz

25. března 2011 v 19:05

super anime práve som začala:

troška staršie ale vyzerá fajn :D


Gosick online cz

25. března 2011 v 18:54

no pôvodne ich je 12 ale nenašla som ale pohladam a ak nájdem dam zvyšok:


inak celkom dobré anime :)


aaaaaaaaaaaaaaaa help!!!!!!!!! :(((

25. března 2011 v 14:16

pre tých čo nadchol nadpis :nie netopím sa -_-"mám niečo vážnejšie myslím že každého zklamalo ked sa ceknito.sk/cz zrušilo no chcela som tam kuknút (asi) úžasné anime kimi ni todoke-zhánala som ho všemožne kde ako:megavideo,zkoukni to a pod ale nič takže keby ste poznali link na online cz prosím napíšte ,

bola by som vám strašne vdačná :)


Fortune Arterial: Akai Yakusoku online sk

25. března 2011 v 9:29

práve som dokukala toto super anime rozhodne stojí zato si ho pozriet:

http://animesalvation.com/wp-content/uploads/2010/11/Fortune-Arterial-Akai-Yakusoku.jpg

je to dievčenské anime a je to z sk tit príjemné pozeranie :)


a dalšie komixy XD

23. března 2011 v 23:56 komixy

no ked sa pustim do hladania ,nič ma nezastaví XD:

ideš saky upaluj! XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


Deidara:Já to věděl!

Sakura:"Dobré ráno Shino."
Shino:"Dobrý Sakuro."(na ruce má brouka)
Sakura:"Ježíš!!!Brouk!!!!"
(Shino leží)
Sakura:"Zabila sem Shina!!!"

a čo teraz temari? XD

pp


naruto komixy XD

23. března 2011 v 23:35 komixy

funny komixy:

lol XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


chorá,chorá a zasa chorá

23. března 2011 v 14:53

ahojky no vypadá to že som zasa chorá ráno som zvratsala a potom som dostala horúčku ,moja mama mi povedala že je to "žalúdočná chrípka" neznie to bohvieako že? no do školy zajtra zas nepôjdem tak ma vyhláste zobedov baby(zupolo a matusqa) a inak ako v škole? mata už prišla ? no ale aspoň zmäškám písomku z litiky ale dúfam že v piatok prídem bude asi tá písomka z aj tú nechcem zmäškat :)

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMGs_as_4u9YzE9O8onkII3x8cCB4tUDKneCYcmsLc8Ezlli9OFQ&t=1

ps.velmi dakujem Sam za radu ohladom ah! my goddess je to skvelé anime,práve ho kukám :)))


ako môžme aspoň trochu pomoct japonsku

23. března 2011 v 13:42

ahoj ,tí čo by chceli pomôct japonsku tak tu je niečo pre vás:


Misaki and Usui nya :33

23. března 2011 v 11:12 ostatné anime blbosti ^3^

môj oblúbený párik:


aj ked musím povedat že s tými uniformami sa dost sekli -_-


ohayo!

23. března 2011 v 9:57

nj viem že som asi 3 dni neaktívna bohužial mi nešiel pc ,no teraz idem obiehat a pridám aj nejaké članky,pptaká malá prosbička :3.....

21. března 2011 v 16:00

ohayo minna! mám velmi dobrú náladu (akurát som dokukala kaichou wa maid-sama) no ale potrebovala by som dalšie nápady na anime kolko ich poznám vám hovorit nebudem lebo by to trvalo do večera ale skúste niečo romantické (také zbožujem) a keby ste mohli link na online cz :)

chibi miku gif

bola by som vám strašne moc vdačná :DDDDDDDDD
usui-chaaan

20. března 2011 v 18:26 ostatné anime blbosti ^3^

práve mám rozpozerané new anime

Kaichou wa Maid-sama!a je ozaj úžasné

a moja obl postava:

usui takumiešte nwm kedy ale určite dám na blog online :))))))))))))))))


zmeny čas ...(či?) XD

20. března 2011 v 10:59

no tak som už raz taká zase nový dess ,no takže dúfam ž páči :))))))))))))))))


diplom pre Ayame

19. března 2011 v 22:42 Diplomy

a prišlo nové sb:

dúfam že páči :3

filmy death note online cz

19. března 2011 v 12:19

prvé dve sú cz dab ,3-ka sú tit. :


Death Note Movie 1 cz

Death Note Movie 2 czvšetko sú to úžasné filmy,no ja mám čo hovorit som len na 2-ke -_-" ale aj tak odporúčam,je to miestami poprekrúcane ale pekné


....."chcípam"xDDDDDDDDDDD

18. března 2011 v 21:12
no coment XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

black list

18. března 2011 v 18:51 Black list

no takže tu budú všetky úrážlivé komentáre lebo niektoré ma ozaj naštvali a samozrejme toho užívatela zakodujem tu je prvý:


3 ,,,,, ,,,,, | Před 12 minutami | Reagovat

Anime? Taková sračka pro malý smrady :D to je ten seriál lepší :-D

no takže tento komentár ma ozaj naštval!

ps.mata,zuza neopakujte!!


OMG! new rekord!!!

18. března 2011 v 17:14

juhuuuu no kuknite sa:

Vítej, angelika155!

Včera navštívilo Váš blog 328 lidí, nejčtenější články byly:


a rekord bol 309,takže díki hlavne moje milované sb-nka :333 a samozrejme všetkým ostatným :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


taký malý nápad....

18. března 2011 v 17:08

ahoj takže myslím že nastal čas na dalšiu poviedku ,tí čo poznajú spirited away ,není vám lúto ako to skončilo?? mne strašne takže by som chcela spravit niečo ako spirited away 2 čo vy na to? no a tí čo to nekukali tak tu máte link onlinecz : http://www.megavideo.com/?v=3E2WQHM6 takže ale musíte si to pozriet lebo pochopitelne že by tá poviedka pre vás nedávala zmysel :) takže mi napíšte čo si o tom myslíte oki?


shuffle! dokukané :)

18. března 2011 v 14:01

bolo to krásne anime nooo miestami trocha šialené ale všetko dobre skončilo ,keby niekto neznal mám to v rubrike anime online ,tam si to môžete zkuknút

toto anime vám velmi odporučujem!


twošku smutné

17. března 2011 v 14:48


ale moc hezké :D


....."chcípam"xDDDDDDDDDD

17. března 2011 v 14:46 ostatné anime blbosti ^3^hinata skušená co? XD

ten kdo se mesmál je totálni magor XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

pls hlasknite!

16. března 2011 v 9:31

prosím zahlasujte tu za mna:http://peace-matusqua.blog.cz/1103/sutaz-zacala-tak-hlasujte-sutaz-hollywoodskych-clapcov-1-kolo#pridat-komentar som ako angelika155/justin bieber budem moc vdačná a rada oplatím :3


etooo......-_-"

15. března 2011 v 20:01

viem,viem takto často menit dess neni moc dobré ale tomu krásnemu obrázku neodolala XD


dipllík pre mna od dream-queen17

15. března 2011 v 16:09 Diplomy

tu je
mne sa mooc páči díki :D


ako som sa chcela zmenit 6.čast...(posledná)

15. března 2011 v 14:28

tak tu je:


http://forum.ntreev.net/pangya/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.ImageFileViewer/CommunityServer.Discussions.Components.Files.11/1616.anime_5F00_dark_5F00_gothic_5F00_girl_5F002D005F00_019.jpg_2D00_550x0.jpg

Na druhý den išla s Matsudom na cintorín pozriet rodičov ,aj ked sa Masako celú dobu usmievala,Matsuda to vedel,vedel že ju ešte stále trápi a tak prišiel k nej,objal ju a povedal:"Ked to v sebe budeš stále dusit tak sa o teba budem stále bát,prosím vypust to zo seba..." Masako nič nepovedala len sa rozplakala ......Potom Masako niekolko dni nešla do školy a stále plakala,ked sa Matsudu niekto spýtal ako jej je tak len povedal:"ona bude v poriadku..." Ked Masako koneče prišla do školy tak ešte nebola práve vo svojej koži ale snažila sa usmievat ,Masako už časom začala byt úplne normálna a mohla v klude rozprávat o rodičoch ,čas išiel a už bol koniec roka ,Masako bola aj rada aj smutná sice vydat sa a ktomu ešte za Matsudu je úžasné ale našla si tolko dobrých priatelov ......ale jedna ich kamarátka a spolužiačka rozdala každému krásnu zlatú retiazku a povedala:"Takto môžeme byt stále spolu...." všedci jej zatlieskali a Matsuda a Masako boli velmi štastí ,no a hádajte ako sa volá ich dcéra,no predsa MMM -Masako ,Matsuda a Masao .........the end.

takže táto poviedka mala velký úspech,takže rozmýšlam že napíšem dalšiu,na ale dakujem všedkým čo ju čítali ,že ste mali so mnou trpeznivost a za tie krásne komentíky mocinky velké ARIGATO!!!


diplom pre Queen

15. března 2011 v 14:06 Diplomy

mám dalšie sb:

dúfam že páči :3


diplom pre mna od anim

15. března 2011 v 13:52 Diplomy

tu je:

957a49ea8921166495o2

díki moc je krásny :3


2.kolo Sonap

15. března 2011 v 13:43

a tu je dalšie kolo sonap ,sútažiaci:

č.2 lenka s párom kristen stewart a robert pattinson

ps.prepáč ale tvoju fotku mi blo stále nezverejnuje ,takže som dala túto ,prepáč


č.3 akiko z párom Natsu x Lucy /Fairy Tail

akiko z párom Roy x Edward /FMA

môj hlas zas dostane ten čo si o to poprosí , vela štastia!!!


výsledky SONP!

15. března 2011 v 13:35

takto to dopadlo:

sonap:
zupolo111 :koizumi x otani /lovely complex13.6% (3)
Lenka :kristen stewart a robert pattinson18.2% (4)
akiko:Natsu x Lucy /Fairy Tail31.8% (7)
akiko:Soul x Maka /Soul Eater13.6% (3)
akiko:Roy x Edward /FMA
22.7% (5)

takže vypadávajú zupolo111 a akiko/soul a maka ,napíšte čo by ste chceli na diplom


i am back :3

15. března 2011 v 13:32

ahoj ludia takže pc opravený a blog je zasv prevádzke huraaaaaaa


oznámko :O

13. března 2011 v 20:56

hoj ludia takže som sa horko tažko dostala na pc takže čo sa týka sonap stále hlasujte a ja sa posnažím čo najskôr na nejaký pc čo za spriatelenia zo všetkými rada spriatelím ,videla som vaše blogy čo zas tá poviedka tak už mám nejaké nápady ale ako vravím musia mi opravit pc budem sa mooooooc snažit dostat na nejaký pc ,takže zatial pp :((((


pozastavujem :((((((((

11. března 2011 v 11:04

ahoj,pc mi nejde a do utorku tiňu asi nebudeem :((((( viem že ste sa tešili na dalšiu čast poviedky ani neviete ako mi to je lúto ,teraz som v škole no tzakže velké "GOMENASAI!!" :((( pp


ako som sa chcela zmenit 5.čast...

9. března 2011 v 15:59

prajem príjemné čítanie:

http://forum.ntreev.net/pangya/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer.Components.ImageFileViewer/CommunityServer.Discussions.Components.Files.11/1616.anime_5F00_dark_5F00_gothic_5F00_girl_5F002D005F00_019.jpg_2D00_550x0.jpg

Masako začala mat stále viac a viac kamarátov a ešte k tomu mala Matsudu myslela si že je to najštastnejšie dievča na zemi ale zrazu sa všetko zvrtlo Masakiny rodičia mali velmi tažkú nehodu a .......neprežili to .Masako bola úplne v šoku ked jej to oznámili ,okamižite išla za Matsudom a skôr než sa mu pozdravila tak do objala a velmi,velmi plakala........kedže Masako mala 16 síce by zvládla byt sama v dome ale Matsudo sa k nej prestahoval ,Masako ešte mala tetu z francúzka ale nemohla sa odstahovat od rodiny ale posielala jej každý týžden dost slušné peniaze a platila dom.Všedci čakali že Masako ude pochmurá a zlá ako predtým ale Masako bola úplne ako vždy ,nikdy nechcela rozprávat o rodičoch ,všetko držala v sebe .....Jedného večera ked Masako pripravovala večeru tak sa jej Matsuda spýtal:" Pouj Masako ,nechcela by si si ma vziat ked dokončíme strednú? vieš môj otec vlastní siet reštaurácii a chce aby som to po nom prebral no a bol by som rád keby sme boli rodina......Masako bola taká prekvapená že jej spadka naberačka a rozplakala sa ,Matsuda k nej pribehol objal a spýtal sa ešte raz a Masako samozréjme súhlasila .Kedže školu mali skončit až za pol roka tak Masako bola štastná že si ešte môže užit školu a priatelov .....Jedného večera povedal Matsuda :"Mala by si to zo sea vypustit ,už to zadržuješ privelmi dlho..." Masako nato: "čo myslíš?" Matsuda dost sebeisto:"svojích rodičov "Masako nič nepovedala a šla pripravit kúpel ,ale Matsuda vedel že ju to trápi.........

to be continued.....

tak jo s tou svadbou som to trocha prehnala -_-" ale nebojte sa ja to nejak napravím :D tak dúfam že páčilo a tešte sa na pokračko...


diplomík pre mna :3 od ima-chan

9. března 2011 v 14:53

díki moooooc si to cením aj ked moje akože meniny sú v piatok takže moc krásny je:


a ešte jedno velké :ARIGATO!!!! :D


new dess!

8. března 2011 v 20:13

ako vidíte mám new dess viem neni to dlha doba čo som ho menila ale dúfam že páči,je to primula z úžasného anime shuffle!


cenušky pre mna :P :D

8. března 2011 v 18:12

ceny pre mna od antetky za účast v svobrkeslovani:


ikonka:


díki mooooc sú moc hezké a roztomilé a samozrejme DAKUJEM VšETKýM čO ZA MňA HLASOVALI!!!! PP